Dewi Maut, by Kho Phing Hoo 1/3157 | Next page |

DEWI MAUT Karya Kho Ping Ho JILID 3


Telaga itu amat luas sekali, dari tepinya tampak seolah-olah lautan bebas,

dengan pulau-pulau di tengahnya yang kelihatan subur penuh dengan

pohon-pohon lebat. Telaga itu dikelilingi pegunungan yang kaya akan hutan

sehingga merupakan cermin besar yang menampung bayangan pohon-pohon di

dalamnya, membuat air telaga kadang-kadang kelihatan hijau jernih. Di waktu

matahari naik tinggi, jika kita memandang ke telaga itu, seolah-olah kita

berhadpan dengan sebuah dunia ajaib di mana segala-galanya nampak terbalik,

dan telaga itu seperti sebuah mangkok wasiat vang menelan seluruh dunia,

pohon-pohon gunung-gunung, bahkan langitpun ditelannya!

Amat indah pemandangan di sekitar telaga, indah tenteram, penuh suasana

damai, sunyi-senyap dan tenang. Sepantasnya tempat seperti itu menjadi

contoh penggambaran taman sorga. Akan tetapi tidak demikianlah kenyataannya.

Dewi Maut, by Kho Phing Hoo 1/3157 | Next page |

Leave a Reply